Základní pravidla pro žáky pro vstup do budovy

1. Vstup do budovy umožněn pouze žákům, doprovod čeká venku.

2. Do budovy školy bude vpuštěn žák bez příznaků infekčního onemocnění. Žák s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – POTVRZENÍ OD LÉKAŘE

S jakýmkoli projevem nemoci je zákaz vstupu do budovy.

3. Při vstupu dobudou školy a třídy si vždy žák okamžitě dezinfikuje ruce.

4. Při opakovaném nedodržování hygienických pravidel a po prokazatelném upozornění zákonného zástupce (u nezletilých žáků) nebude žák vpuštěn do budovy školy.

5. Vstup prozatím bez roušky.

6. Po skončení výuky žák neprodleně opustí budovu.

7. Dodržovat přesný čas příchodu dle rozvrhu, jinak nebude již žák vpuštěn do budovy školy.

Pravidla se můžou změnit dle aktuální epidemiologické situace a pokynů MŠMT a MZČR.

Děkujeme za pochopení.