Výuka je určena pro žáky od 5-ti let.

Studium se dělí na: přípravné studium (PHV), I. stupeň, II. stupeň, studium pro dospělé (SPD)

K výuce vybraného nástroje nebo zpěvu patří výuka přípravné hudební výchovy a hudební nauky, dále sborový nebo komorní zpěv (u zpěváků povinné od 1.roč.), komorní a souborová hra (povinné od 3. roč.). Ve vyšším ročníku je možné docházet do Small Bandu.

Žáci hudebního oboru se úspěšně zúčastňují různých soutěží, nacházejí uplatnění v různých kapelách, orchestrech…

Dále připravujeme žáky na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením.

V hudebním oboru vyučujeme:

 • hru na zobcovou flétnu (vyučující: M.Novák, P.Vorlíčková, M.Rovňan, L. Urbánek)
 • hru na příčnou flétnu (vyučující:P.Vorlíčková)
 • hru na klarinet a saxofon (vyučující: M.Novák, L. Urbánek)
 • hru na klavír (vyučující: L.Hoskovcová, A.Hottmarová, L. Somičová, J.Horák, M. Rovňan)
 • hru na basovou kytaru (vyučující: P.Olešňan)
 • hru na klasickou kytaru (vyučující: P.Olešňan, R. Krupička, D. Szabó)
 • hru na elektrickou kytaru (vyučující: R. Krupička)
 • hru na akordeon (vyučující: M.Rovňan)
 • hru na trubku (vyučující: M.Rovňan)
 • hru na pozoun (vyučující: M.Rovňan)
 • sólový a sborový zpěv (vyučující: H.Kaplanová, B.Vraná, J. Ryklová, Z. Novotná, L. Somičová)
 • hru na bicí nástroje (vyučující: P.Doležal, M. Novák)
 • korepetice HO (vyučující: J.Horák)
 • korepetice TO (vyučující: A. Hottmarová)
 • hudební nauku + PHV (vyučující: H.Kaplanová, L. Urbánek, Z. Novotná)

Přihláška ke studiu