Prožitek, který výtvarná činnost nabízí je neopakovatelný. Žákům pod rukama tak vznikají zajímavé práce. Fantazie a kreativita nezná hranic. Jakýkoli námět je impulsem pro nepřeberné množství pohledů. Výtvarná díla žáků (např. kresba, malba, grafika, keramika, textilní tvorba, fotografie, animace, dekorace či práce s dalšími jinými materiály…) je pak možno vidět na různých výstavách a přehlídkách. A také mnoho ocenění na výtvarných soutěžích je pro nás odměnou.

Studium VÝTVARNÉHO OBORU je určeno dětem od 5 -ti let až do 18 – ti let. Ti nejmladší jsou zařazovány do přípravného ročníku – PVV. Žáci absolvují 3 hodiny týdně výuky v obou oborech. Je možné nabídnout i STUDIUM PRO DOSPĚLÉ nebo žákům PŘÍPRAVU NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY, tzv. rozšířené studium.

Máme k dispozici 2 učebny VÝTVARNÉHO OBORU (jedna vybavena keramickou pecí) a jednu učebnu vybavenou pro multimediální tvorbu.

Naši mladí výtvarníci pravidelně vystavují na VÁNOČNÍ VÝSTAVĚ ZUŠ Pečky (především keramická tvorba) a následně v měsících květen- červen na VÝSTAVĚ PRACÍ žáků ZUŠ Pečky v Městské knihovně v Pečkách, kde je k vidění snaha našich žáků za celý uplynulý školní rok.

 Ve výtvarném oboru vyučujeme:

  • plošnou tvorbu – malba, kresba, grafika, dekorativní činnost
  • prostorovou tvorbu – keramika, tvarování různých materiálů, textilní tvorba
  • multimediální tvorbu
  • výtvarnou kulturu

(vyučující – Mgr. Michaela Píšová, Mgr. Vojtěch Nehyba)

Přihláška ke studiu