MULTIMEDIÁLNÍ OBOR, který je součástí výtvarného oboru, je určen především pro žáky od 10 let. Má vlastní dotaci 3 hodin týdně, v každé skupině je maximálně 5 žáků, každý má k dispozici vybavený počítač, grafický tablet. Třída má k dispozici i další foto a video vybavení. Vyučuje se především tvůrčí práce v digitálním světě, nespěchat a být pečlivý. Učíme se ovládat digitální fotoaparát, upravujeme fotografie ve Photoshopu, kreslíme ve vektorech a zpracováváme video.

Hlavními předměty jsou:

  • Videotvorba
  • Fotografie
  • Počítačová grafika

Vyučují – Mgr. Vojtěch Nehyba, Mgr. Michaela Píšová

Přihláška ke studiu