Úplata za vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v ZUŠ Pečky

Platbu je nutné uhradit do 31.8.2021 za 1. pololetí a do 28.2.2022 za 2.pololetí na účet: 504 760 329/0800

Hudební obor:

září – prosinec leden – červen
Individuální výuka 1 hod. (45 min.) 270 Kč/1 měsíc 1080 Kč 1620 Kč
2 žáci v hodině 1 hod. (45 min.) 200 Kč/1 měsíc 800 Kč 1200 Kč
SPD (výdělečně činní) 1 hod. (45 min.) 650 Kč/1 měsíc 2600 Kč 3900 Kč
Sborový zpěv 1 hod. (45 min.)   50 Kč/1 měsíc   200 Kč   300 Kč

 

Výtvarný obor:

září – prosinec leden – červen
PVV – MŠ * 2 hod. (90 min.) 250 Kč/1 měsíc  1000 Kč 1500 Kč
PVV – IV.ročník 3 hod. (135 min.) 290 Kč/1 měsíc  1160 Kč 1740 Kč
Rozšířené vyučování ** 6 hod. (270 min.) 370 Kč/1 měsíc  1480 Kč 2220 Kč
Multimediální tvorba 3 hod. (135 min.) 350 Kč/1 měsíc  1400 Kč 2100 Kč
SPD (výdělečně činní) 3 hod. (135 min.) 650 Kč/1 měsíc  2600 Kč 3900 Kč

*v případě nenaplnění skupiny ,,školkovými“ dětmi, budou děti docházet do 3 hod.výuky.

**příprava na školy s uměleckým zaměřením

 

Taneční obor:

září – prosinec leden – červen
Přípravný ročník*** 2 hod. (90 min.) 250 Kč/1 měsíc  1000 Kč 1500 Kč
I.st. – II.st. 3 hod. (135 min.) 270 Kč/1 měsíc  1080 Kč 1620 Kč

*** v případě nenaplnění skupiny, budou děti docházet do 3 hod. výuky

 

Literárně dramatický obor:

září – prosinec leden – červen
Přípravný ročník 1 hod. (45 min.) 200 Kč/1 měsíc  800 Kč 1200 Kč
I.st. – II.st. 2-3 hod. (90-135 min.) 220 Kč/1 měsíc  880 Kč 1320 Kč

1.pololetí: září – leden

2.pololetí: únor-červen

Dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání (§ 7, odst. 2) žák přestává být žákem školy:

  1. a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
  2. b) jestliže byl vyloučen ze školy,
  3. c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, a to v pololetí nebo na konci školního roku,
  4. d) v případě, že zák. zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu.