Literárně dramatický obor je určený dětem od šesti let po dospívající i dospělé. Obor propojuje všechny druhy umění (pohyb, hudbu, výtvarné, literární) Vede tedy k všestrannosti žáků, komplexnímu rozvoji.

Základním principem je dramatická hra. Rozvíjí dramatickou múzičnost, tj. schopnost vnímat a tvořivě zobrazit v čase lidské chování a jednání.

Nabyté zkušenosti z dramatickém oboru mohou žáci využít nejen v divadle, ale i v budoucím profesním zaměření, zejména tam, kde je možné uplatnit komunikační dovednosti.

Výuka v LDO probíhá kolektivně a je doplněna individuálními hodinami (např. přednesem).

 

(vyučující – Josef Vrána)

Přihláška ke studiu

Fotografie z výuky: