Školní rok 2023/2024

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 v pondělí 4. září 2023. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2024. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Prázdniny:

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. a pátek 27. 10. 2023.
Vánoční prázdniny: sobotu 23.12. 2023 až úterý 2. 1. 2024
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 2.2. 2024
Jarní prázdniny (okr. Kolín): 26. 2. – 3. 3. 2024
Jarní prázdniny (okr. Nymburk): 12. 2. – 18.2. 2024
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. 3. 2024
Hlavní prázdniny: 29.6. – 1.9. 2024

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023

Státní svátky České republiky:

1. leden Den obnovy samostatného českého státu
8. květen 8. květen – Den vítězství
5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa
28. září Den české státnosti
28. říjen Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky:

1. leden Nový rok
22. duben 2019 Velikonoční pondělí
1. květen Svátek práce
24. prosinec Štědrý den
25. prosinec 1. svátek vánoční
26. prosinec 2. svátek vánoční