Školní rok 2022/2023

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023  ve čtvrtek 1. září 2022. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2023. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Prázdniny:

Podzimní prázdniny: středa 26. a pátek 27. 10. 2022.
Vánoční prázdniny: pátek 23.12. 2022 až pondělí 2. 1. 2023
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3.2. 2023
Jarní prázdniny (okr. Kolín): 20. 2. – 26. 2. 2023
Jarní prázdniny (okr. Nymburk): 6. 2. – 12.2. 2023
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. 4. 2023
Hlavní prázdniny: 1.7. – 31.8. 2023

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022

Státní svátky České republiky:

1. leden Den obnovy samostatného českého státu
8. květen 8. květen – Den vítězství
5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa
28. září Den české státnosti
28. říjen Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky:

1. leden Nový rok
22. duben 2019 Velikonoční pondělí
1. květen Svátek práce
24. prosinec Štědrý den
25. prosinec 1. svátek vánoční
26. prosinec 2. svátek vánoční