Školní rok 2021/2022

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022  ve středu 1. září 2021. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2022. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Prázdniny:

Podzimní prázdniny: středa 27. a pátek 29. 10. 2021.
Vánoční prázdniny: čtvrtek 23.12. 2021 až neděle 2. 1. 2022
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4.2. 2022
Jarní prázdniny (okr. Kolín): 14. 2. – 20. 2. 2022
Jarní prázdniny (okr. Nymburk): 14. 3. – 20.3. 2022
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. 4. 2022
Hlavní prázdniny: 1.7. – 31.8. 2022

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021

Státní svátky České republiky:

1. leden Den obnovy samostatného českého státu
8. květen 8. květen – Den vítězství
5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa
28. září Den české státnosti
28. říjen Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky:

1. leden Nový rok
22. duben 2019 Velikonoční pondělí
1. květen Svátek práce
24. prosinec Štědrý den
25. prosinec 1. svátek vánoční
26. prosinec 2. svátek vánoční