Předběžné rozvrhy hodin skupinových předmětů ve školním roce 2022-2023


Přípravka (PHV)

středa 14:40 – 15:25 vyučující – H. Kaplanová učebna č.7

Hudební nauka (HN bez pěveckého sboru)

1. roč. čtvrtek 13:00 – 13:45 vyučující – L. Urbánek učebna č.7
2.roč. čtvrtek 14:00 – 14:45 vyučující – L. Urbánek učebna č.7
3.roč. čtvrtek 15:00 – 15:45 vyučující – L. Urbánek učebna č.7
4.roč. čtvrtek 16:00 – 16:45 vyučující – L. Urbánek učebna č.7
5.roč. čtvrtek 17:00 – 17:45 vyučující – L. Urbánek učebna č.7

Hudební nauka s pěveckým sborem

HN + sbor (1.-3.roč.) pondělí 14:40 – 15:50 vyučující – Z. Novotná učebna č.7
Pěvecký sbor středa 16:45 – 17:55 vyučující – L. Somičová učebna č.7

ZUŠ band – Flauto band

Small band pátek 15:40 – 17:55 vyučující – M. Novák Malý sál

Komorní sbor