Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku 20/21 bude v úterý 1. září 2020 v 10:00 hod v budově školy.

Učitelé, kteří nebudou na zahájení v 10:00, zastihnete v budově školy takto:

Novák Milan – úterý 1.9. v 13 hod.
Nehyba Vojtěch – úterý 1.9. v 11:30 hod.
Doležal Pavel – čtvrtek 3.9. v 13:45 hod.
Hoskovcová Lenka – pátek 4.9. v 13:15 hod.
Individuální výuka zahájena 2.9. od 14 hod.
Skupinová výuka zahájena od 7.9. – hudební nauky, sbory, soubory, výtvarný obor, taneční obor, literárně dramatický obor
Žák, který nebude moc ze závažných důvodů navštěvovat hudební nauku, musí vyplnit žádost v ředitelně školy nejpozději do 30.9.. Žák bude v pololetí přezkoušen z požadované látky daného ročníku a následně klasifikován (požadována látka+ uč.materiál bude zveřejněn v budově školy a na www.zuspecky.cz).