V tanečním oboru se mohou vzdělávat dívky a chlapci od přípravných ročníků, tzn. od 5 let. Studium probíhá ve dvou stupních. První stupeň je ukončen po sedmi letech studia a druhý stupeň je ukončen po čtyřech letech studia. Žáci se pravidelně účastní veřejných vystoupení a vyvrcholením studia je absolventské vystoupení v posledním ročníku studia v každém stupni. V přípravných ročnících až do druhého ročníku projdou žáci taneční průpravou a taneční praxí. Je dbáno na hravost formou pohybových her, říkadel, lidových písní a tanců, celkovou pružnost, rytmus a na rozvoj fantazie dětí.

Od prvního ročníku prvního stupně se postupně přidávají další předměty, lidový tanec, současný tanec, klasický tanec, jehož součástí je ve vyšších ročnících klasická taneční technika na špičkách. Do výuky jsou zařazovány gymnastické prvky, je dbáno na tělesné rozsahy, na rovné držení a na zpevnění těla. Důraz je kladen na celkový rozvoj motoriky žáka v souladu s hudebním doprovodem. Součástí výuky je klavírní doprovod, který je nezbytnou podporou celkové muzikálnosti žákyň a žáků tanečního oboru. Žáci se mohou zapojit i do práce v souboru v rámci celoškolních projektů.

Taneční obor vede Lucie Suková, která tvoří nebo upravuje většinu choreografií . Vyučující klade důraz na tvůrčí činnost žáků, proto si zdatnější baletky a tanečníci sestavují části choreografií sami. U absolventa je přímo požadována tvůrčí invence žáka na choreografii.

V tanečním oboru vyučujeme:

    • taneční průpravu
    • základy lidového, klasického, moderního tance a gymnastiky

(vyučující – L. Suková, korepetice – A. Hottmarová)

Přihláška ke studiu