PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Do ZUŠ Pečky lze přijmout žáka pouze po prokázání předpokladů pro studium vybraného oboru formou talentové zkoušky.

Talentové zkoušky se konají každoročně v měsíci červnu.

Kritéria pro přijetí

HUDEBNÍ  OBOR

 • ZPĚV: Jednoduchá lidová píseň s klavírním doprovodem, schopnost transpozice
 • SLUCH:Rozpoznání počtu hraných tónů (1-3), rozpoznání výšky hraného tónu
 • INTONACE:Reprodukovat zahraný tón
 • RYTMUS:Opakovat krátký rytmický model

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR (LDO)

 • řeč bez vad
 • pohyb bez omezení
 • schopnost aktivně pracovat ve skupině
 • zájem o divadlo a literaturu

Uchazeči přednesou jeden text zpaměti (poezie, nebo próza podle vlastního výběru), na zkoušku si oblečou pohodlný oděv, který neomezuje v pohybu.

 

VÝTVARNÝ OBOR

přípravné studium a mladší žáci:

Žák zvládne úměrně svému věku:

 • Figuru nebo více figur – lidskou, zvířecí
 • Prostředí – exteriér, interiér
 • Rozvržení kresby v daném formátu, využití formátu – velikost jednotlivých objektů
 • Barevné vyjádření
 • Pracuje alespoň částečně samostatně a soustředí se na práci

starší žáci:

 • Kresba jednoduchého předmětu podle skutečnosti – zvládnutí tvaru a částečné vystínování
 • Tématická práce obsahující figuru, barevné vyjádření – částečně podle časových možností

Součástí talentových zkoušek pro starší žáky (5.-9.třída) je i hodnocení domácích prací, které žák předloží.

 

TANEČNÍ OBOR

 • IMPROVIZACE– tanec dle vlastního cítění na dětské skladby
 • PROTAŽENÍ TĚLA– cvičení pro zjištění dispozic kyčlí, zad, nártů
 • MALÁ GYMNASTIKA– kotoul vpřed, svíčka, převaly
 • RYTMICKÁ CVIČENÍ– vytleskávání rytmických cvičení podle vyučující

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU