Zahájení výuky

Zahájení výuky bude probíhat takto:
Hudební obor: od 11.5. – pouze individuální výuka + PHV (středa)
                                           – může nastat změna rozvrhu
                                           – výuka hudební nauky zrušena (dál distančně)
                                           – pěvecké sbory zrušeny
                                           – soubory zrušeny
Literárně dramatický (LDO): od 11.5.
Taneční a výtvarný obor: výuka bude organizována dle počtu potvrzených dětí od 18.5.
  • zákonný zástupce potvrzení zašle vyučujícímu hlavního oboru do 13.5.
  •  rozvrh hodin může být změněn

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

PRAVIDLA PRO ŽÁKY