Hra na jazzový klavír

Od 1.9.2020 nabízíme nové studijní zaměření – Hra na jazzový klavír

Studijní zaměření vychází ze vzdělávacího zaměření Hra na klávesové nástroje.

Ve hře na klavír žáci zvládají technické a výrazové prostředky, čímž se stávají prostředníky k vyjádření hudebních myšlenek k reprodukci přiměřených skladeb sólových, ansámblových a komorních. Důraz je kladen na zvládnutí akordických značek, swingového frázování, církevních stupnic a improvizaci.