Zahájení výuky 24.5.2021

Vážení rodiče, od pondělí 24.5.2021 bude opět probíhat prezenční výuka ve všech oborech ZUŠ.

Do 10-ti žáků ve skupině bez omezení. V případě vyššího počtu žáků ve skupině bude nutné, aby všichni přítomní žáci předložili čestné prohlášení rodičů, že ve škole nebo školském zařízení žák absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. O nutnosti čestného prohlášení budete informováni vyučujícím.

Čestné prohlášení

Hudební nauka – Rozvrh hodin