Výuka na ZUŠ v době trvání karantény koronaviru

Výuka v této nelehké době byla nařízením vlády a MŠMT převedena z prezenční výuky na distanční typ výuky.
Každý vyučující bude kontaktovat své žáky (telefonicky, e-mailem…) a po celou dobu uzavření škol s ním bude v kontaktu.
Elektronickou cestou mu budou zadávány úkoly a domluví se na zpětné vazbě (video, nahrávka, foto…).
Sledujte naše webové stránky a facebook.
Jakékoli dotazy posílejte na: reditelna@zuspecky.cz.