Informace k zahájení školního roku 2024/25

– Zahájení školního roku proběhne v pondělí 2. září v 10:00 hod., v tento den bude probíhat i domluva rozvrhu individuálních hodin

– Na webových stránkách bude na konci srpna zveřejněn seznam učitelů, kteří nebudou přítomni při zahájení, zároveň bude zveřejněno, kdy budou domlouvat rozvrh

Během měsíce srpna budou rozeslány podklady k úhradě úplaty za vzdělávání (září-prosinec, leden-červen)

– Na webových stránkách je zveřejněn předběžný rozvrh hodin hudebních nauk, pěveckého sboru a jevištní praxe – ZMĚNA VYHRAZENA!!!

– Do HN se sborem – přihlašování přes rezervační systém od 1.8.!!!

– Každý žák bude mít žákovskou knížku v papírové podobě, kterou na začátku školního roku vyplní a podepíše zákonný zástupce žáka, zároveň bude žákovská knížka v elektronické podobě – přístupové údaje budou rozeslány do konce července

V případě nenastoupení ke vzdělávání od 1.9., prosím tuto skutečnost oznámit písemně do 31.8.