Výsledek přijímacího řízení talentové zkoušky, t.j. přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání, bude rozeslán na e-mailové adresy uvedené v přihláškách do konce června 2019.  
Zkoušky a učební plány
ZKUŠEBNÍ LÁTKA ZA 2. pololetí: 1.ročník – M.Vozar: pracovní sešit str. 25 – 45 2.ročník – M.Vozar: pracovní sešit str. 44 – 83 3.ročník – M.Vozar: pracovní sešit str. 48
Zkoušky a učební plány