Předběžné rozvrhy hodin skupinových předmětů ve školním roce 2018-2019


Přípravka (PHV)

středa 13:00 – 13:45 vyučující – H. Kaplanová učebna č.7

Hudební nauka (HN bez pěveckého sboru)

1. roč. čtvrtek 13:00 – 13:45 vyučující – Z. Novotná učebna č.7
2.roč. čtvrtek 13:55 – 14:40 vyučující – Z. Novotná učebna č.7
3.roč. středa 14:00 – 14:45 vyučující – B. Vraná učebna č.7
3.roč. středa 14:55 – 15:40 vyučující – B. Vraná učebna č.7
4.roč. úterý 15:05 – 15:50 vyučující – B. Vraná učebna č.7
5.roč. úterý 16:00 – 16:45 vyučující – B. Vraná učebna č.7
Konzultační hodina HN úterý 17:45 – 18:30 vyučující – B. Vraná učebna č.7

Hudební nauka s pěveckým sborem

HN + sbor (1.-3. roč.) pondělí 14:20 – 15:30
pěvecký sbor pondělí 15:40 – 16:50

ZUŠ band – Flauto band

Small band pátek 15:40 – 17:10 vyučující – M. Novák Malý sál
ZUŠ band ZUŠ band 17:20 – 18:05 vyučující – M. Novák Malý sál