Příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání ve škole (školné) se stanoví ze skutečných průměrných neinvestičních výdajů na žáka příslušného oboru v uplynulém kalendářním roce. (Vyhláška č. 71/2005 Sb. §8 – O základním uměleckém vzdělávání).

Ředitel stanoví výši školného zpravidla na školní rok. Toto školné je jen zlomkem skutečných nákladů na výuku žáka ve škole.

Platbu je nutné uhradit do 31.8.2018 za 1. pololetí a do 15.2.2019 za 2.pololetí

Příspěvek na vzdělávání ve školním roce 2017/2018 v ZUŠ Pečky.

Hudební obor:

Individuální výuka 1 hod. (45 min.) 250,-Kč za 1 měsíc
2 žáci v hodině 1 hod. (45 min.) 190,-Kč za 1 měsíc
Výdělečně činní 1 hod. (45 min.) 650,-Kč za 1 měsíc
Sborový zpěv 1 hod. (45 min.) 50,-Kč za 1 měsíc

Výtvarný obor:

Přípravný – MŠ 2 hod. (90 min.) 230,-Kč za 1 měsíc
Přípravný až III. ročník 3 hod. (135 min.) 270,-Kč za 1 měsíc
Multimediální tvorba 3 hod. (135 min.) 300,-Kč za 1 měsíc
Rozšířené vyučování 6 hod. (270 min.) 350,-Kč za 1 měsíc

Taneční obor:

Přípravný ročník 2 hod. (90 min,) 220,-Kč za 1 měsíc
1. roč. I. st. – 4. roč. II. st. 3 hod. (135 min.) 250,-Kč za 1 měsíc

Literárně dramatický obor:

Přípravný ročník 1 hod. (45 min.) 200,-Kč za 1 měsíc
I. a II. stupeň 2 – 3 hod. (90 – 135 min.) 220,-Kč za 1 měsíc