Aktuality
O nás
Hudební obor
Výtvarný obor
Taneční obor
Lit. dram. obor
Rozvrh hodin skup. předmětů
Koncerty - výstavy
Organizace šk.roku Fotogalerie
Video
Absolventi ZUŠ
Školné
Ke stažení
Status školy
GDPRHudební obor


Studium je určeno dětem od pěti let (výjimečně mladším). Nejmenší děti (předškolní děti a žáci 1. ročníku) jsou zařazovány do přípravného ročníku (PHV 1 a PHV 2). Podmínkou k přijetí do 1. ročníku jsou úspěšně absolvované postupové zkoušky.

Základní studium se od 1. ročníku (2. ročník základní školy) dělí na dva cykly, z nichž první trvá 7 let a druhý 4 roky. Žáci absolvují jednu vyučovací hodinu týdně výuky hlavního oboru (nástroje nebo zpěvu), jednu vyučovací hodinu týdně předmětu hudební nauka a navštěvují další předměty - komorní nebo souborovou hru. Lze studovat i dva hlavní obory současně. Mimo to, mohou žáci navštěvovat sborový zpěv. Žáci pěveckého oddělení dochází do pěveckého sboru povinně.

V hudebním oboru vyučujeme: