Aktuality
O nás
Hudební obor
Výtvarný obor
Taneční obor
Lit. dram. obor
Rozvrh hodin skup. předmětů
Koncerty - výstavy
Organizace šk.roku Fotogalerie
Video
Absolventi ZUŠ
Školné
Ke stažení
Status školy
GDPRO nás


ZUŠ Pečky poskytuje základní umělecké vzdělání v hudebním, výtvarném, literárně - dramatickém a tanečním oboru.

Snažíme se být školou pro radost v době plné pasivní zábavy TV, videa, internetu a počítačových her.Naším cílem je nejen vychovávat budoucí amatérské i profesionální umělce, ale zároveň naučit děti lásce k hudbě a umění, která je budou provázet celým životem.

ZUŠ je však zároveň jediným zařízením soustavně připravujícím vybrané studenty pro další studium na konzervatořích a vysokých školách s uměleckým zaměřením. Je proto nepostradatelným základním článkem v posloupnosti ZUŠ - konzervatoře - vysoké umělecké školy.

Český systém základních uměleckých škol je v celosvětovém měřítku naprosto unikátní a je proto častým předmětem obdivu zahraničních expertů. Důležitost uměleckého vzdělání pro harmonický rozvoj osobnosti si uvědomuje stát i zřizovatelé škol, proto výuku v ZUŠ významným způsobem finančně dotují. Díky těmto dotacím se žáci podílejí na úhradě nákladů pouze symbolicky.

ZUŠ je škola - nikoliv zájmové vzdělávání.

Vyučování v ZUŠ se řídí Školským vzdělávacím programem a závaznými učebními plány a osnovami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.